strålning

strålningen

strålningar

strålningarna

Substantiv
Strålning (även radiation) är överföring av energi utan medverkan av något medium.[1] De tre huvudsakliga formerna av strålning är elektromagnetisk strålning, partikelstrålning och gravitationsstrålning.

Har undergrupp