sträv

strävare

strävast

Adjektiv
  • "Hennes hud var sträv"

Synonymer

  • "Han sa något med sträv röst"

Synonymer

  • "Vinet var strävt i smakem"

Synonymer