sträng

strängen

strängar

strängarna

Substantiv
musik
astronomi
  • Engelska
  • string [ astronomi ]
anatomi
  • "ryggmärg=spinal cord"
  • Engelska
  • cord [ musik ]
data
  • Engelska
  • word [ data ]

Synonymer
sträng

strängare

strängast

Adjektiv
En sträng vinter

Synonymer

  • "Kronprinsessparet stod under sträng bevakning under vigselceremonin"

Synonymer

Synonymer

sträng

Adverb