storma

stormar

stormade

stormat

storma

Verb
Vanligast meteorologi
bildligt

Synonymer

militärväsen

Synonymer