storfräsare

storfräsaren

storfräsare

storfräsarna

Substantiv
vardagligt