stor

(-)(-)(-)
Substantiv
kläder
 • Engelska
 • large [ kläder ]stor

större

störst

Adjektiv
Vanligast
storleksmässig förklaring, ofta även i sammansättningar
 • "en stor man"
 • "stora förhoppningar"
 • "storrökare/stordrickare"
 • "En stor tavla"
 • "Ett stort lån"
 • "stora bokstäver"
 • "en stor uppfinnare"

Synonymer

med betoning på det fysiska utrymmet
 • "en stor/rymlig handväska"
 • "den vidsträckta öknen väst om Las Vegas"
 • "stort hus/stor stad/flod"

Synonymer

med betoning på höjden
 • "en stor byggnad"

Synonymer

Formella titlar, historiska sammanhang
 • "Storhertigen av Liechenstein"
 • "Peter den store"
 • "Första Världskriget"
 • "Storamiral"
Om något av stort värde
 • "Nästa år kommer att vara ett stort år för företaget"

Synonymer