stoop

stoops
Substantiv

Översättningar

Synonymer till stoop

 • stoep [ byggnadskonst, regionalt språk ]

Ordet stoop har 3 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom byggnadskonst
 • Inom anatomi
medicin
byggnadskonst
anatomi

Ordet stoop inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet stoop inom byggnadskonst

small porch or set of steps at the front entrance of a house

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till stoop (inom byggnadskonst)

 • stoep [ byggnadskonst, regionalt språk ]

Möjliga synonymer till stoop (inom byggnadskonst)

Ordet stoop inom anatomi

an inclination of the top half of the body forward and downward

Översättningar (inom anatomi)

Diskussion om ordet stoop

 • - 2009-01-29

  huka, huka sig

stoop

stoop
stooped
stooped
Verb

Synonymer till stoop (inom anatomi)

Hur används ordet stoop

 • "I won't stoop to this"

Ordet stoop har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
vardagligt
sjöfart
generell

Ordet stoop inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stoop (inom vardagligt)

Ordet stoop inom sjöfart

Synonymer till stoop (inom sjöfart)

Ordet stoop inom generell

to sink in status or dignity, or worsen in condition

Synonymer till stoop (inom generell)

Diskussion om ordet stoop