stoop

stoop
stooped
stooped
Verb

Översättningar

Hur används ordet stoop

  • "I won't stoop to this"

Ordet stoop har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom generell
vardagligt
sjöfart
generell
generell

Ordet stoop inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till stoop

Ordet stoop inom sjöfart

Synonymer till stoop

Ordet stoop inom generell

Synonymer till stoop

Ordet stoop inom generell

to sink in status or dignity, or worsen in condition

stoop

stoops
Substantiv

Översättningar

Ordet stoop har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom byggnadskonst
  • Inom anatomi
medicin
byggnadskonst
anatomi

Ordet stoop inom byggnadskonst

small porch or set of steps at the front entrance of a house

Översättningar

Svenska

Synonymer till stoop

  • stoep [ byggnadskonst, regionalt språk ]

Möjliga synonymer till stoop

Ordet stoop inom anatomi

an inclination of the top half of the body forward and downward

Översättningar