stillestånd

stilleståndet

stillestånd

stillestånden

Substantiv
militärväsen