still

Adverbstill

Okänd ordklass

still

stills

Substantiv
 • "in the still of the night"

Synonymer

kemi
en apparat som används för destillation av vätskor, bestående av en behållare i vilken en substans förångas genom värme, samt en kondenseringsdel där ångan kondenseras (tillbaka till flytande form)
 • "the police found his still in a small cabin"
teknik
still
en plats (fabrik) för destillation av spritdrycker
 • "there used to be many stills in Sweden"

Synonymer

fotografi
a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes)
 • "he wanted some stills for a magazine ad"
 • "they displayed several stills from the movie"
ett tillstånd av fullkomligt lugn
 • "still waters run deep [proverb]"

Synonymer

still

still

stills

stilled

stilled

stilling

Verb
 • "he had to still his conscience"

Synonymer

kemi
 • "whiskeyn var destillerad hos en av Scotlands största tillverkare"
 • "still him, he mustn't be heard!"

Synonymer

lindra ngt, ex. smärta, ångest och rädsla
 • "he have tried all methods but he can't still the pain"

Synonymer

still

stiller

stillest

Adjektiv
 • "the night was still"
 • "scarcely a ripple on the still water"
dryck
plain (water) as oppose to sparkling
 • "do you like your table water to be still or sparkling?"
 • "a still wine"

Synonymer

 • "she laid still on her bed, contemplaining her life"

Synonymer

 • "Be still! Someone can hear you!"

Synonymer

used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion
 • "a still photograph"
 • "they all admired Cezanne's still life of apples"
free from noticeable current
 • "still waters run deep"
 • "a still pond"

still

Adverb
 • "still another problem must be solved"
 • "granted that it is dangerous, all the same I still want to go"
 • "an even (or still) more interesting problem"

Synonymer

norgespec
 • "he's totally deaf but he still manage to teach"

Synonymer

with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation
 • "will you still love me when we're old and grey?"
 • "it's still warm outside"
utan att röra sig eller höras
 • "time stood still"
 • "they waited stock-still outside the door"
 • "he couldn't hold still any longer"
 • "he sat still as a statue"