stigning

stigningen

stigningar

stigningarna

Substantiv
  • "När sluttningen eller stigningen av vägen blev för brant, öppnade han dörren"

Synonymer

luftfart
  • "Flygplanets stigning är den aerodynamiska kraft som får det att höja sig upp i luften"