stiga ner

stiger ner

steg ner

stigit ner

stig ner

Verb
  • "Dante steg ner i helvetet för att rädda sin själ och finna Beatrice"