stega upp

stegar upp

stegade upp

stegat upp

stega upp

Verb