stave in

stave in
staved in
staved in
Verb

Översättningar

Ordet stave in har 3 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom generell
  • Inom generell
skämtsamt
generell
generell

Ordet stave in inom skämtsamt

Översättningar

Möjliga synonymer till stave in

Ordet stave in inom generell

break in the staves (of

Ordet stave in inom generell

Synonymer till stave in