statsskuld

statsskulden

(-)(-)
Substantiv
ekonomi
Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i statens budget över tiden. Staten kan låna från såväl inhemska som utländska långivare