stark

starkare

starkast

Adjektiv

Synonymer

  • "He showed an acute aptitude of her"
  • "När en anställd upplever stark stress..."
  • "Den andra orsaken till smärta av tandprotes är starkt tryck"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

  • "En stark karaktär"

Synonymer

meteorologi
  • Engelska
  • keen [ meteorologi ]