stark

starkare

starkast

Adjektiv

Synonymer

 • "He showed an acute aptitude of her"
 • "När en anställd upplever stark stress..."
 • "Den andra orsaken till smärta av tandprotes är starkt tryck"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

 • "En stark karaktär"

Synonymer

meteorologi
 • Engelska
 • keen [ meteorologi ]stark

Adjektiv
 • "facing the stark reality of the deadline"
 • "a stark landscape"
 • "a stark interior"

Synonymer

Synonymer

complete or extreme
 • "a stark contrast"
 • "stark poverty"

stark

Adverb
completely
 • "mouth stark open"
 • "stark mad"