staket

staketet

staket

staketen

Substantiv
trädgårdskonst
staket
Ett staket är en typ av stängsel. Med staket avses ofta en relativt låg form av stängsel som mer är till för att markera en gräns än att fysiskt hindra någon från att passera.

Synonymer