stötta

stöttan

stöttor

stöttorna

Substantiv
allmänt

Synonymer

byggnadskonst
sjöfartstöta

stöter

stötte

stött

stöt

Verb
Vanligast
  • "Sedan stöter han dem i morteln med en liten klubba"
  • "Han stötte mig i sidan"
  • "Hon stötte sin fot i marken"

Synonymer

Vanlig vardagligt

Synonymer

Synonymer

Synonymer

stötta

stöttar

stöttade

stöttat

stötta

Verb

stött

Adjektiv

Synonymer