stånd

ståndet

stånd

stånden

Substantiv
  • "Hon gifte sig under sitt stånd"

Synonymer

Ingå i det äkta ståndet, vara gift

Synonymer

sex
  • "Han hade alltför lätt att få erektion, även i de mest pinsamma situationer"

Synonymer

  • "De höll stånd mot fienden i flera timmar"

Synonymer

historia
  • "De fyra stånden var adel, präster, borgare och bönder"
  • "rikets ständer"
Att hålla ngt i bra skick, hålla ngt i stånd

Synonymer

handel
stånd
  • "Varje lördag under sommarhalvåret är det marknad på Vaksala Torg i Uppsala med mer än hundra stånd"

Synonymer

jakt
Ett villebråds uppehållsort
  • "Hunden började smyga på ståndet för att se om det var rätt djur."

Synonymer

botanik
Vandra runt bland stånd av blommor och örter i den botaniska trädgården.
  • Engelska
  • plant [ botanik ]

Synonymer