stärkelsemjöl

stärkelsemjölet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Ordet stärkelsemjöl har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom TM
  • Inom mat
mat
TM
mat

Vanligast betydelse av ordet stärkelsemjöl inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Möjliga synonymer till stärkelsemjöl (inom mat)

Ordet stärkelsemjöl inom TM

Översättningar (inom TM)

Möjliga synonymer till stärkelsemjöl (inom TM)

Ordet stärkelsemjöl inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Möjliga synonymer till stärkelsemjöl (inom mat)

Diskussion om ordet stärkelsemjöl