stänk

stänket

stänk

stänken

Substantiv

Synonymer