stämma upp

stämmer upp

stämde upp

stämt upp

stäm upp

Verb