stämma överens

stämmer överens

stämde överens

stämt överens

stäm överens

Verb