ställning

ställningen
ställningar
ställningarna
Substantiv

Översättningar

Hur böjs ordet ställning på svenska?

Obestämd singular: ställning
Bestämd singular: ställningen
Obestämd plural: ställningar
Bestämd plural: ställningarna

Hur används ordet ställning

 • "Han var en man av hög ställning"
 • "På måndag kommer man ta ställning till om mannen ska häktas eller inte."
 • "Johanna Juhlin tror att förklaringen till allhelgonahelgens fortsatt starka ställning går att finna i att det är ett tillfälle då det är socialt accepterat att sörja sina döda, och att få göra det tillsammans med andra."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "Men inom ett par veckor ska åklagare Ulrika Grenerfors ta ställning till åtal gällande grovt vapenbrott mot mannen."
 • "– Diskussionen finns ju fortfarande och partiet har inte tagit ställning till varken det ena eller andra, så jag tycker att det är bra att vi tillåter oss att ha en bredare diskussion kring det här."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "– Vi har inte tagit ställning till vindkraft generellt i området eller generellt stora vindkraftsparker utan bara en specifik ansökan och provat mot den verksamheten som finns där idag och kommit fram till att de inte går att kombinera, säger miljöministern Karolina Skog ( MP )."
 • "Det är helheten vi måste ta ställning till när vi värderar en ansökan och utnyttjandet av svenska hamnar."
 • "– Vi tar ställning i varje fråga och om SD lägger ett bra förslag kan vi stödja det."
 • "Fortfarande har Skolinspektionen inte tagit ställning till nio ansökningar om ägarbyten inom fd John Bauer-koncernen."

Ordet ställning har 8 betydelser

 • Inom sociologi
 • Inom anatomi
 • Inom kropp
 • Inom internet
 • Inom spel
 • Inom teknik
 • Inom geologi
 • Inom generell
sociologi
anatomi
kropp
internet
spel
teknik
geologi
generell

Vad betyder ställning inom sociologi ?

(mer eller mindre vertikal) anordning som håller ett föremål stående eller i en viss (högre) position, eller uppfyller någon funktion

Översättningar

Synonymer till ställning

Möjliga synonymer till ställning

Relaterat till ställning

ståndpunkt

ordning

inflytande

tillstånd

förmåga

arbete

förnämhet

Ordet ställning inom kropp

Översättningar

Engelska

Synonymer till ställning

Möjliga synonymer till ställning

Relaterat till ställning

stöd

Ordet ställning inom internet

Översättningar

Synonymer till ställning

Möjliga synonymer till ställning

Ordet ställning inom spel

Översättningar

Synonymer till ställning

Ordet ställning inom teknik

Översättningar

Engelska

Synonymer till ställning

Möjliga synonymer till ställning

Relaterat till ställning

struktur

Ordet ställning inom geologi

Översättningar

Synonymer till ställning

Möjliga synonymer till ställning