ställa i skuggan

ställer i skuggan

ställde i skuggan

ställt i skuggan

ställ i skuggan

Verb