ställa i rad

ställer i rad

ställde i rad

ställt i rad

ställ i rad

Verb