squash

squashen

squasher

squasherna

Substantiv
sport
squash
Squash är en racketsport som spelas mellan två spelare, eller två lag med två spelare var, på en bana innesluten av 4 väggar. Spelarna turas om att slå, och varje slag måste träffa frontväggen under en övre begränsningslinje och över en plåt som är monterad längs med golvet innan den når marken.
(sport)

Synonymer

botanik
squash
Squash kan delas in i sommarsquash och vintersquash. Sommarsquash, även kallad zucchini eller ibland courgette, är en växt vars oftast gröna eller gula frukter äts som grönsak.
(v%C3%A4xt)

Synonymer

  • pumpa

    [ botanik, mat, grönsaker ]squash

squashes

Substantiv
Vanligast botanik
squash
any of numerous annual tendril-bearing trailing plants of the genus Cucurbita grown for their fleshy edible fruits

Synonymer

mat

Synonymer

  • Svenska
  • mos [ bildligt ]
sport
squash
a game played in an enclosed court by two or four players who strike the ball with long-handled rackets

Synonymer

Synonymer

dryck

Synonymer

  • Svenska
  • saft [ dryck ]

squash

squash

squashes

squashed

squashed

squashing

Verb
to compress with violence, out of natural shape or condition

Synonymer