spring

springet

(-)(-)
Substantiv
Återkommande springande

Synonymer

sjöfart
Tross för förtöjning från fören

Synonymer
springa

springer

sprang

sprungit

spring

Verb

Synonymer

spring

springs

Substantiv
Vanlig teknik
spring
Visa bild Fotograf: Qz10
en anordning av metall som återgår till dess tillstånd eller läge då det skjuts, dras eller pressas
  • "the spring was broken"
geografi
spring
Visa bild Fotograf: Conscious
ett ställe vid vilket vatten strömmar fram

Synonymer

spring
tillväxtens tid
  • "he will hold office until the spring of next year"
  • "the emerging buds were a sure sign of spring"
  • Svenska
  • vår [ årstider ]

Synonymer

Synonymer

spring
Visa bild Fotograf: Ulf Ekman
  • Svenska
  • hopp [ vardagligt ]

Synonymer

spring

spring

springs

sprang

sprung

springing

Verb
To release or set free, especially from prison
develop suddenly produce or disclose suddenly or unexpectedly
  • "Sometimes the ideas spring to life fully formed"

Synonymer

spring

Adjektiv