sprig

sprig
sprigged
sprigged
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet sprig

sprig

sprigs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sprig har 6 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom botanik
  • Inom snickeri
  • Inom konst
  • Inom träd
  • Inom bildligt
botanik
botanik
snickeri
konst
träd
bildligt

Ordet sprig inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till sprig (inom botanik)

Ordet sprig inom botanik

av persilja

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Ordet sprig inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till sprig (inom snickeri)

  • brad [ carpentry ]

Ordet sprig inom konst

an ornament that resembles a spray of leaves or flowers

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till sprig (inom konst)

Ordet sprig inom träd

Översättningar (inom träd)

Synonymer till sprig (inom träd)

Möjliga synonymer till sprig (inom träd)

Ordet sprig inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till sprig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sprig (inom bildligt)

Diskussion om ordet sprig