språkljud

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik
En fon eller ett språkljud är inom lingvistiken (speciellt fonetiken) ett distinkt ljud som frambringas av talapparaten och som ingår i det talade språket. Foner kan delas in i fonem; språkljud som kan göra en skillnad i betydelse i ett språks ordförråd
(fonetik)