språk

språket

språk

språken

Substantiv
Vanligast allmänt
Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår.[1] Barn lär sig använda språk lika naturligt, som de lär sig att gå
  • "Varför måste man kräva en obligatorisk översättning av begäran till ett annat lands officiella språk, om till exempel en finländare och en grek i gott samförstånd beslutar att sinsemellan sköta ärendet på franska? eur-lex.europa.eu"

Synonymer

lingvistik
you could almost say that English serves as a lingua franca

Synonymer
språka

språker

språkte

språkt

språk

Verb