sprätt

sprätten

sprättar

sprättarna

Substantiv

Synonymer
sprätta

sprätter

sprätte

sprätt

sprätt

Verb
sömnad

Synonymer