sponsor

sponsorn

sponsorer

sponsorerna

Substantiv
ekonomi
sponsor
Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst. I idrottssammanhang är det vanligt att få som motprestation exponering, det vill säga reklam- och olika marknadsföringsvärden.sponsor

sponsors

Substantiv

Synonymer

sponsor

sponsor

sponsors

sponsored

sponsored

sponsoring

Verb
assume sponsorship of
assume responsibility for or leadership of
  • "The senator announced that he would sponsor the health care plan"