spinney

spinneys

Substantiv
skogsbruk
spinney
Visa bild Fotograf: Bopper93
(British) a copse that shelters game

Synonymer