sperma

sperman

(-)(-)
Substantiv
anatomi
sperma
Sädesvätska eller sperma är den vätska som utsöndras vid hanens sädesuttömning för att befrukta honans ägg. Sädesvätska innehåller hanens könsceller eller spermier och andra ämnen.

Synonymer