spendthrift

spendthrifts
Substantiv

Översättningar

Vad betyder spendthrift inom handel ?

someone who spends money prodigally

Översättningar

Synonymer till spendthrift

Möjliga synonymer till spendthrift

spendthrift

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till spendthrift

Möjliga synonymer till spendthrift