spela roll

spelar roll

spelade roll

spelat roll

spela roll

Verb