sparling

Substantiv

Synonymer till sparling

Ordet sparling har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fiskar
generell
fiskar

Ordet sparling inom generell

Ordet sparling inom fiskar

the common smelt of Europe

Synonymer till sparling (inom fiskar)

Möjliga synonymer till sparling (inom fiskar)

Diskussion om ordet sparling