spann

spannen

spannar

spannarna

Substantiv
spann
En hink, en spann eller ett ämbar, en behållare med handtag. Oftast är formen konlik med slät eller välvd botten. Hinkar tillverkas numera vanligen av plast, ibland även av metall. Innan industrialiseringen tillverkades hinkar ofta av trä på samma sätt som tunnor och andra laggkärl

Synonymer

Räckvidden mellan t.ex. en bros stödjepunkter

Synonymer

jordbruk

Synonymer

skidåkning

Synonymer