spammer

spammers

Substantiv
internet
avsändare av e-postreklam