spärr

spärren

spärrar

spärrarna

Substantiv

Synonymer