sourness

Substantiv

Översättningar

Ordet sourness har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Ordet sourness inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Ordet sourness inom generell

the sharp taste of something acidic (as vinegar or lemon juice)

Synonymer till sourness (inom generell)

Uttryck till sourness (inom generell)

Ord i uttryck för sourness (inom generell)

Möjliga synonymer till sourness (inom generell)

Diskussion om ordet sourness

  • - 2018-11-21

    snarstuckenhet