sot

soten

(-)(-)
Substantiv
kemi
sot
Sot är benämning på de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol (bränsle) i förhållande till syre. Sot består till 80-90 procent av i huvudsak amorft kol, medan resterande delen utgörs av väte.

Synonymer
SOT

Substantiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: Short Of Time
förkortning
Small Outline Transistor

Synonymer

sot

sots

Substantiv