sopning

sopningen
sopningar
sopningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sopning på svenska?

Obestämd singular: sopning
Bestämd singular: sopningen
Obestämd plural: sopningar
Bestämd plural: sopningarna

Hur används ordet sopning

  • "Avtalet man diskuterade under kalaset gäller bland annat sopning och underhåll av Faluns gator och vintertid omfattar det även snöröjning."
  • "Den 1 oktober träder datumparkering i kraft i Gävle, Sandviken och Hudiksvall, med syftet att underlätta för snöröjning och sopning av gator."
  • "Den långa och tuffa vintern gör att det ligger stora mängder grus på gatorna och därför har en extra sopning på gång- och cykelbanor påbörjats redan nu."
  • "Och sopning ska vara klar till midsommar."
  • "Sådana åtgärder är till exempel sänkt hastighet eller sopning för att få bort partiklar."
  • "Bland annat sopning, vägrensklippning, skyltar och staket kommer att vara nedprioriterat."
  • "Som exempel på åtgärder nämner han utbyggd rökgasrening, ombyggnationer och planering av upplag, flytt av krossar, plantering av vegetation samt sopning, asfaltering och vattenbegjutning."
  • "För att främja cyklister har kommunen även utökat sopning och saltning av cykelbanor under andra halvan av 2015."
  • "Projektet, som nu är permanent, har bland annat inneburit sopning av vägar, bevattning av stora lager, planteringar på öppna gräsområden och att binda dammet med en vattenlöslig bindningsprodukt."
  • "Och barmarksunderhållet av gator och vägar, som bland annat innebär rengöring och sopning, blir längre när det inte ligger snö på vägarna."

Ordet sopning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till sopning

Diskussion om ordet sopning