someone

Substantiv

Synonymer

  • Svenska
  • nån [ vardagligt ]someone

determinant