solvens

solvensen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi
Solvens är inom finans eller ekonomi, förmågan att betala skulder allteftersom de förfaller till betalning

Synonymer