Som besökare på Tyda samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

solo

solot

solon

solona

Substantiv
musik


boll

bollen

bollar

bollarna

Substantiv
boll
Visa bild Fotograf: ArnoldReinhold
 • "Försök bara koncentrera dig på att träffa bollen"

Synonymer

soul

(-)(-)(-)
Substantiv
musik
soul
Soulmusik är en afroamerikansk musikgenre som utvecklades ur bluesen och gospeln i USA under 1950- och 60-talen och som sedan dess influerat en rad andra populärmusikstilar
Bilden: Ray Charles
 • Engelska
 • soul [ musik ]

roll

rollen

(-)(-)
Substantiv
Vanligast teater film
person i en teaterpjäs el. film

Synonymer

noll

(-)(-)(-)
Substantiv
0 (noll (info)) är det första naturliga talet (ibland räknas dock 1 som det första naturliga talet). Utifrån 0 och successorfunktionen fås alla andra naturliga tal. Noll är det enda naturliga talet som inte är successor till något annat. Det är dessutom det enda reella tal som varken är positivt eller negativt. Motsvarande ordinaltal är nollte. Noll är också antalet element i den tomma mängden, och därmed det minsta kardinaltalet.
(tal)
 • "Han leder nu med 40-0."

Synonymer

koll

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

solv

solvet

solv

solven

Substantiv
textil
tråd med ögla för varptrådar i vävstol

syll

syllen

syllar

syllarna

Substantiv
järnväg
syll
Järnvägssliper, eller syll, är en balk som dels fördelar järnvägsspårets last över banvallen och dels, tillsammans med rälsbefästning och räler, bildar en styv "spårpanel" som säkerställer spårvidden och hindrar en solkurva.
 • Engelska
 • joist [ byggnadskonst ]

solk

solket

(-)(-)
Substantiv

sill

sillen

sillar

sillarna

Substantiv
sill
Visa bild Fotograf: Nicke L

Synonymer

sold

solden

solder

solderna

Substantiv
militärväsen

sorl

sorlet

sorl

sorlen

Substantiv

Synonymer

moll

(-)(-)(-)
Substantiv
musik
 • Engelska
 • minor [ musik ]

roll

rollen

(-)(-)
Substantiv
fiske
i vissa uttryck
Vanlig militärväsen
roll
En avancerad flygmanöver
Vanlig
socialt beteende i en viss situation

Synonymer

sol

(-)(-)(-)
Substantiv
kemi
En kolloid av fasta partiklar i en vätska.
 • Engelska
 • sol [ kemi ]
musik
Femte tonen i tonerna g, d resp. e
 • Engelska
 • sol [ musik ]
astronomi
sol
Visa bild Fotograf: Ed g2s
Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.
 • "Självklart ska våra väljare vara medvetna om hälsoriskerna med överexponering för solen, men EU-regler från Bryssel är inte den bästa lösningen och inte heller att lägga på arbetsgivarna ytterligare skyldigheter. http://www.europarl.europa.eu"
 • Engelska
 • sun [ astronomi ]

Har undergrupp

Är del av

Har del

Övrig relation

såll

sållet

såll

sållen

Substantiv
teknik
gruvdrift

Sill

(-)(-)(-)
Substantiv
fiskar

Zoll

Namn

Solle

Namn

Sol

Namn
valuta
myntenhet i Peru
 • Engelska
 • Sol [ valuta ]

sola

solar

solade

solat

sola

Verb

sol-

Adjektiv

säll

Adjektiv

Synonymer

solo

Adverb

Synonymer

noll

Adverb

noll

Ordningstal

poll

polls

Substantiv
kläder
slope in a hat
 • Svenska
 • kulle [ kläder ]
the counting of votes (as in an election)
the part of the head between the ears
 • Svenska
 • nacke [ anatomi, kropp ]

Synonymer

toll

tolls

Substantiv
toll
Visa bild Fotograf: Mattes
a payment, fee or tax exacted by the state, the local authorities, etc., for some right or privilege, as for passage along a road, payment of a long-distance telephone call, or other use of facilities
 • "You have to pay a toll to drive on the New Jersey Turnpike."

Synonymer

a compensation for services; grain retained by a miller in payment for grinding

Synonymer

the extent of loss, damage, suffering, etc., resulting from some action or calamity
 • "The death toll was up to 300 by late afternoon."

Synonymer

poll

polls

Substantiv
an inquiry into public opinion conducted by interviewing a random sample of people

Synonymer

sole

Substantiv
 • Svenska
 • sula [ fåglar ]

soil

soils

Substantiv
soil
Visa bild Fotograf: Jarekt
something that spoils or pollutes

Synonymer

sole

soles

Substantiv
skor
the underside of footwear or a golfclub
fiskar
sole
Right-eyed flatfish; many are valued as food; most common in warm seas esp. European

poll

polls

Substantiv
fåglar
poll
a tame parrot

Synonymer

politik
poll
Visa bild Fotograf: Robbot

Synonymer

boll

bolls

Substantiv
botanik
på t ex lin eller bomull

moll

Substantiv
slang
the girl friend of a gangster

Synonymer

sill

sills

Substantiv
(geology) a flat (usually horizontal) mass of igneous rock between two layers of older sedimentary rock

sol

Substantiv
musik
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization
 • Svenska
 • sol [ musik ]

Synonymer

doll

dolls

Substantiv

Synonymer

 • Svenska
 • tjej [ vardagligt ]
a small replica of a person; used as a toy

Synonymer

doll
 • "My daughter always played with her dolls"
 • Svenska
 • docka [ barn, leksaker ]

sol

Substantiv
kemi
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
 • Svenska
 • sol [ kemi ]

Synonymer

sill

sills

Substantiv
a continuous horizontal timber forming the lowest member of a framework or supporting structure

soil

soils

Substantiv
 • "A nuclear attack on American soil"

Synonymer

sole

soles

Substantiv
anatomi
the underside of the foot
 • Svenska
 • fotsula [ anatomi, kropp ]

soul

souls

Substantiv
musik
 • Svenska
 • soul [ musik ]

Synonymer

soul
the immaterial part of a person; the actuating cause of an individual life
 • Svenska
 • själ [ religion ]

Synonymer

soul
Visa bild Fotograf: Electron
deep feeling or emotion

Synonymer

the human embodiment of something
 • "the soul of honor"

roll

rolls

Substantiv
Vanlig
roll
A flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude
 • Svenska
 • roll [ militärväsen ]
Mindre vanlig
Vanlig allmänt
roll
Visa bild Fotograf: Miaow Miaow
 • "He shot his roll on a bob-tailed nag"
 • "A roll of photographic film"

Synonymer

soul

souls

Substantiv

solo

solos

Substantiv
musik
a musical composition for one performer

sell

sells

Substantiv
the activity of persuading someone to buy
 • "it was a hard sell"

solo

solos

Substantiv
A card game similar to whist in which each player plays against the others in turn without a partner
 • Svenska
 • solo [ musik ]
any activity that is performed alone without assistance

roll

rolls

Substantiv
Mindre vanlig

Synonymer

Vanlig
A list of names
 • "His name was struck off the rolls"

Synonymer

mat
roll
Visa bild Fotograf: Julo

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

musik

Synonymer

soil

soils

Substantiv

Synonymer

the part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock
 • "good agricultural soil"

Synonymer

roll

rolls

Substantiv
Ovanlig
walking with a rolling gait
Ovanlig

Synonymer

Ovanlig gymnastik

Synonymer

Mindre vanlig
The act of rolling something (as the ball in bowling)
Mindre vanlig

Synonymer

Zoll

Namn

Solle

Namn

Sol

Namn
valuta
myntenhet i Peru
 • Svenska
 • Sol [ valuta ]

poll

poll

polls

polled

polled

polling

Verb
convert into a pollard, as of trees

toll

toll

tolls

tolled

tolled

tolling

Verb
toll
to cause (a large bell) to sound with single strokes slowly and regularly repeated, as for summoning a congregation to church, or esp. for announcing a death;

to sound or strike (a knell, the hour, etc.) by such strokes
 • "The bell tolls when it is time to go to church."

Synonymer

poll

poll

polls

polled

polled

polling

Verb
vote in an election at a polling station

sole

sole

soles

soled

soled

soling

Verb
skor
put a new sole on
 • "sole the shoes"
 • Svenska
 • sula [ skor ]

Synonymer

poll

poll

polls

polled

polled

polling

Verb
get the opinions of people, for example get the votes of

Synonymer

doll

doll

dolls

dolled

dolled

dolling

Verb

loll

loll

lolls

lolled

lolled

lolling

Verb

Synonymer

 • "His tongue lolled"

sell

sell

sells

sold

sold

selling

Verb
be approved of or gain acceptance
 • "The new idea sold well in certain circles"

Synonymer

soil

soil

soils

soiled

soiled

soiling

Verb

Synonymer

sell

sell

sells

sold

sold

selling

Verb
give up for a price or reward:
 • ""She sold her principles for a successful career""
bildligt
persuade somebody to accept something
 • "The French try to sell us their image as great lovers"

solo

solo

soloes

soloed

soloed

soloing

Verb
fly alone, without a co-pilot or passengers

sell

sell

sells

sold

sold

selling

Verb
exchange or deliver for money or its equivalent be sold at a certain price or in a certain way: "These books sell like hot cakes"
 • "She sells her body to survive and support her drug habit"
 • "He sells machine tools"
 • "The brothers sell shoes"

Synonymer

varor

roll

roll

rolls

rolled

rolled

rolling

Verb

Synonymer

pronounce with a roll, of the phoneme /r/ "She rolls her r's".
execute a roll, in tumbling
 • "The gymnasts rolled and jumped"
shape by rolling
 • "roll a cigarette"
begin operating or running
 • "The presses are already rolling"
 • "The cameras were rolling"

Synonymer

soil

soil

soils

soiled

soiled

soiling

Verb
 • "don't soil your clothes when you play outside!"

Synonymer

roll

roll

rolls

rolled

rolled

rolling

Verb
emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound
 • "rolling drums"
 • "The thunder rolled"

Synonymer

to rotate or cause to rotate: "The child rolled down the hill"
 • "She rolled the ball her eyes at his words"

Synonymer

 • "roll out the paper"

Synonymer

Synonymer

occur in soft rounded shapes
 • "The hills rolled past"

Synonymer

Synonymer

sole

Adjektiv
 • "for the sole purpose"
 • "sole rights"
 • "sole rights of publication"

Synonymer

soli

Adjektiv

soul

Adjektiv

sold

Adjektiv
disposed of to a purchaser
 • "this merchandise is sold"

solo

Adverb