soft-boiled

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till soft-boiled

Hur används ordet soft-boiled

  • "soft-boiled eggs"

Ordet soft-boiled har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder soft-boiled inom generell, generell, generell ?

used of eggs; having the yolk still liquid

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet soft-boiled inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till soft-boiled (inom vardagligt)

Diskussion om ordet soft-boiled