sneer

sneer
sneered
sneered
Verb

Översättningar

Ordet sneer har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom generell
norgespec
generell
generell

Ordet sneer inom norgespec

Översättningar

Möjliga synonymer till sneer

Ordet sneer inom generell

express contempt through a facial expression

Ordet sneer inom generell

smile contemptuously

sneer

sneers
Substantiv

Översättningar

Ordet sneer har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell
generell

Ordet sneer inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till sneer

Ordet sneer inom generell

a facial expression of contempt or scorn; the upper lip curls

Synonymer till sneer

Ordet sneer inom generell

a contemptuous or scornful remark